Historie

Náchodská divadelní scéna z.s.

Ochotnické divadlo v Náchodě má bohatou tradici. Již v r. 1870 byl ustanoven statutární Spolek divadelních ochotníků, který působil po malých změnách až do zřízení Domu osvěty, později Náchodského kulturního střediska a stal se jeho stálým divadelním souborem. Jak přicházeli do souboru noví členové, vesměs mladí, měnil se i název souboru. Až v r. 1977 se ustálil nynější název „Náchodská divadelní scéna“. Dnes, na popud města a jeho bývalého kulturního zařízení, je opět statutárním sdružením, tak jako v r. 1870.
Po dobu svého trvání uvedl soubor množství her klasického i populárního repertoáru jak našich, tak i zahraničních autorů, mezi které patří J.K.Tyl, K. Čapek,J.N.Nestroy, Moliére, W.Shakespeare, A. Casona, J.Hubač, J.Šotola, A. Christie, R. Thomas a další. Účastnil se také mnoha amatérských divadelních přehlídek a festivalů, včetně Jiráskova Hronova.
Doplněno 20.4.2020.
V dnešní době v Náchodské divadelní scéně pracují tři skupiny, kde každá má svůj repertoár. První skupinu tvoří většinou staří členové, většina byla u zrodu nového názvu souboru z r. 1977 ( někteří pracovali v souboru i dříve), s dlouhým seznamem uskutečněných představení. Zatím poslední premiéra se uskutečnila v listopadu r. 2019 – komedie Jiřího Hubače Generálka Jeho Veličenstva. Druhou skupinou jsou členové, většinou mladí, kteří se přihlásili do souboru v roce 2015 a mají zatím na kontě dvě pohádky a jedno představení pro dospělé – komedie Richarda Gordona Doktor v domě, s premiérou v červnu r. 2019. Přibližně v roce 2015 nastoupila do NDS také třetí skupina mladých adeptů – většinou studentů náchodského gymnázia, kteří mají za sebou několik vystoupení, většinou pro svou věkovou kategorii. Jejich poslední prezentací je v roce 2019 úspěšné představení Erbenovy Kytice.

Výčet her náchodských ochotníků

Nahoru