Historie

Náchodská divadelní scéna z.s.

Ochotnické divadlo v Náchodě má bohatou tradici. Již v r. 1870 byl ustanoven statutární Spolek divadelních ochotníků, který působil po malých změnách až do zřízení Domu osvěty, později Náchodského kulturního střediska a stal se jeho stálým divadelním souborem. Jak přicházeli do souboru noví členové, vesměs mladí, měnil se i název souboru. Až v r. 1977 se ustálil nynější název „Náchodská divadelní scéna“. Dnes, na popud města a jeho bývalého kulturního zařízení, je opět statutárním sdružením, tak jako v r. 1870.
Po dobu svého trvání uvedl soubor množství her klasického i populárního repertoáru jak našich, tak i zahraničních autorů, mezi které patří J.K.Tyl, K. Čapek,J.N.Nestroy, Moliére, W.Shakespeare, A. Casona, J.Hubač, J.Šotola, A. Christie, R. Thomas a další. Účastnil se také mnoha amatérských divadelních přehlídek a festivalů, včetně Jiráskova Hronova.
Doplněno 20.4.2020.
V dnešní době v Náchodské divadelní scéně pracují tři skupiny, kde každá má svůj repertoár. První skupinu tvoří většinou staří členové, většina byla u zrodu nového názvu souboru z r. 1977 ( někteří pracovali v souboru i dříve), s dlouhým seznamem uskutečněných představení. Zatím poslední premiéra se uskutečnila v listopadu r. 2019 – komedie Jiřího Hubače Generálka Jeho Veličenstva. Druhou skupinou jsou členové, většinou mladí, kteří se přihlásili do souboru v roce 2015 a mají zatím na kontě dvě pohádky a jedno představení pro dospělé – komedie Richarda Gordona Doktor v domě, s premiérou v červnu r. 2019. Přibližně v roce 2015 nastoupila do NDS také třetí skupina mladých adeptů – většinou studentů náchodského gymnázia, kteří mají za sebou několik vystoupení, většinou pro svou věkovou kategorii. Jejich poslední prezentací je v roce 2019 úspěšné představení Erbenovy Kytice.
  • 26.10. 1946
   • B.Benešová – Don Pablo, Don Pedro, Věra Lukášová – dramatiz. E.F.Burian, režie Zdeněk Sokol.
  • 27.4.1947
   • J.B.Molliére – Tartuffe, režie Ladislav Hrudík
  • 31.3.1951
   • J.Zeyer – Radúz a Mahulena, režie Máňa Nesládková (v rolích : Mahulena – Vlasta žitná,
    Radúz – Libor Volný, Radovid – Josef Škvorecký.
  • 13.11.1954
   • A.P.Čechov – Višňový sad, režie Máňa Nesládková
  • 25.12.1960
   • A. Casona – Stromy umírají vstoje, režie Ladislav Hrudík
  • 1962
   • J.N. Nestroy – Lumpacivagabundus, režie František Křesťan
  • 13.6.1963
   • Saša Lichý – Fripiri, režie Miroslav Houštěk,Studio mladých
  • 20.6.1963
   • V.Rozov – Šťastnou cestu, režie Stanislav Zindulka
  • 27.6.1963
   • Robert Thomas – Past, režie Ladislav Hrudík
  • 1964
   • W. Shakespeare – Sen noci svatojanské, režie Miroslav Houštěk,Studio mladých
  • 1965
   • A. Jirásek – Tvrdohlavá žena, režie Miroslav Houštěk,Studio mladých
  • 1966
   • J.Vrchlický – Soud lásky, režie Miroslav Houštěk, Studio mladých
  • 1967
   • Karafiát – Broučci, režie, Miroslav Houštěk, Studio mladých
  • 1972
   •  A.Jirásek – Lucerna, režie Ladislav Hrudík
  • 1975
   • Zkoušky čerta Belínka – režie Vladimír Kettner
  • 1976
   • V.J. Krylov – Chytrák nad chytráky, režie Vladimír Kettner
  • 1977
   • A. Jirásek – Pan Johanes, režie Ladislav Hrudík
  • 16.11.1978
   • Braginskij-Rjazanov – Pokrytci, režie Ladislav Hrudík
  • 3.12. 1980
   • A.Casona – Jitřní paní , režie Ludmila Šmídová
  • 1981
   • N. Tanská – Mezi pátou a sedmou, režie Ludmila Šmídová
  • 1982
   • J. Šotola – Možná je na střeše kůň, režie Ludmila Šmídová
  • 1983
   • Literární pásmo – Vějíř B.Němcové – recitace, režie Marianne Šraitrová,
    hudební spolupráce – klavírní doprovod Jindřich Roubíček
  • 1984
   • K. Čapek – Věc Makropulos, režie Ladislav Hrudík
  • 1985
   • A. Arbuzov – Romance ve třech, režie Ludmila Šmídová
  • 1987
   • J.N.Nestroy-J.Werich – Teta z Bruselu, režie Ludmila Šmídová
  • 1990
   • Jiří Hubač – Generálka Jeho Veličenstva, režijní spolupráce prof. DAMU a režisér
    Vinohradského divadla Praha František Štěpánek.
  • 24.11.1994
   • J.K. Tyl – Tvrdohlavá žena, režie Ludmila Šmídová
  • 28.3.1996
   • W. Shakespeare – Sen noci svatojanské, režie Ludmila Šmídová
  • 1997
   • A. Casona – Bárka bez rybáře, režie Ludmila Šmídová
  • 1999
   • J.B. Moliére – Tartuffe, režie Ludmila Šmídová
  • 2002
   •  J.Drda – Dalskabáty hříšná ves, režie Ludmila Šmídová
  • 2003
   • A.Jirásek – M.D. Rettigová – režie Ludmila Šmídová
  • 2004
   • Zkrocení zlé ženy aneb Jakou moc má láska,podle W. Shakespeara – napsala, upravila a režie Ludmila Šmídová
  • 7.4.2005
   • F.Tetauer-Vr.Blažek – Strašidla na Karlštejně, režie Ludmila Šmídová
  • 13.6.2006
   • R.Thomas – Past na myši, režie Ludmila Šmídová
  • 24.9.2007
   •  S.Williams – Polib tetičku, režie Ludmila Šmídová
  • 9.12.2009
   • J.Šotola – Možná je na střeše kůň, režie Ludmila Šmídová
  • 19.12.2011
   • R.Thomas – 8 žen, režie Ludmila Šmídová
  • 10.11.2014
  • 5. června 2016
  • 21. a 22. června 2016
   • A.Casona, překlad: Dr. Hana Posseltová – Třetí slovo, režie Ludmila Šmídová
  • 26. května 2018
  • 5. a 6. června 2018
  • 14. června 2019
  • 30. října 2019, Repríza: 21.2.2020
  • 20. a 21. května 2022
  Nahoru