Odešel herec, konferenciér, recitátor i režisér a hlavně výborný divadelní kolega PAN JOSEF KINDL

 
Narodil se 6. 9. 1944 a zemřel 5. 3. 2021.
Pan Josef Kindl – náš Pepa – již od mládí projevoval lásku k divadlu. Jako herec amatérského divadla začínal v úspěšném divadelním „Souboru mladých“ při Náchodském kulturním středisku. Při svém působení v Červeném Kostelci v letech 1975-1982, hrál i režíroval s tamními ochotníky. Po rozsáhlé rekonstrukci Městského divadla v Náchodě v roce 1994, náchodští ochotníci k slavnostnímu znovuotevření, uvedli hru J. K. Tyla Tvrdohlavá žena a Pepa Kindl se výborně zahranou rolí Zlatohlava, opět vrátil na náchodské jeviště. Od této doby vytvořil na náchodském jevišti mnoho rolí ve hrách našich i světových autorů. Účinkoval v divadelních představeních Sen noci svatojanské, Bárka bez rybáře, Tartuffe, Emigrant, Dalskabáty hříšná ves, kde na jeho úžasného Matese dodnes vzpomínáme. V roce 2003 následovala hra M. D. Rettigová, dále Strašidla na Karlštejně, Past na myši, Strýček Váňa. Naposledy v Náchodě účinkoval v r. 2009 ve hře Možná je na střeše kůň. Za svoje herecké výkony byl několikrát odměněn cenou za herecký výkon, profesionální porotou na krajských přehlídkách. Pro své herecké kvality byl zván k účinkování i k hronovským ochotníkům, kde jeho poslední rolí vůbec, byl popelář ve hře Pygmalion. S ohledem na svůj zdravotní stav musel zanechat své herecké činnosti, ale na divadelní kolegy nezapomínal. Vždy si našel čas, aby je při premiérách přišel povzbudit a zatleskat jim. Mimo režijní a herecké práce se věnoval i konferování a recitaci a i zde se projevily jeho kvality jak ve vystupování, tak i v jeho hlasovém projevu. Ke svým rolím přistupoval vždy zodpovědně a s úctou ke hře samé. Partnerství na jevišti vždy respektoval, ať se to týkalo herců nebo režie. Pepa byl osobnost na jevišti a i v životě. Byl to divadelnický kamarád s pevným charakterem a s láskou k divadlu. Všem nám bude chybět.
 
Divadelní kolegové Náchodské divadelní scény.
 
Foto je ze hry A.Christie „Past na myši“, kde hrál majora Metcalfa.

 

Nahoru